Pagina Jasper de Ruiter

JASPER DE RUITER

Graag stel ik mij aan u voor. Ik ben Jasper de Ruiter (1975) en ben natuurillustrator. Mijn natuurgetrouwe tekeningen van planten en dieren verwerk ik in laagdrempelige educatieve producten. Deze producten breng ik onder de naam Tringa Paintings op de markt. Mijn doel is om met mijn fijn geïllustreerde natuurtekeningen het brede publiek geïnteresseerd te krijgen voor de natuur om ons heen.

Als klein jongetje ben ik door mijn vader geïnspireerd geraakt in de natuur. Zo struinde ik met mijn rugzakje en een verrekijker over de heide, zocht ik naar braakballen in het bos en fietste ik in de wintermaanden langs de Rijn om eenden en ganzen te spotten. Maar daar bleef het niet bij.

Vastleggen op papier
De indrukken van de schoonheid van de natuur probeerde ik na zo’n dag struinen met potlood op papier te zetten. Vooral vogels. De eerste tekeningen waar zeer eenvoudig, maar door oog te hebben voor detail en te streven naar perfectie, heb ik mijn tekenkunst in de loop der jaren steeds verder ontwikkeld.

Studie
Na de MAVO ben ik gaan studeren aan ’t Vanck, voormalige MBCS (Middelbare Bosbouw en Cultuurtechnische School) en ben hier in 1995 afgestudeerd in de richting Natuur- en Milieutechniek. Tijdens mijn eindscriptie heb ik onderzoek gedaan naar ‘Welke invloeden een rol spelen bij het voorkomen van broedvogels in kleine landschapselementen’. Vervolgens ben ik gaan studeren aan de Internationale Hoge School Larenstein. In 1998 ben ik afgestudeerd in de richting Natuur- en Landschapsinrichting. Mijn eindscriptie, een literatuurstudie naar ‘Libellen van stromende wateren’, heb ik afgerond bij De Vlinderstichting.

Pagina Jasper de Ruiter -passie voor vogels

16 jaar Vogelbescherming
Van 1999 tot 2015 ben ik werkzaam geweest bij Vogelbescherming Nederland. Een prachtige plek om mijn passie voor vogels over te brengen op het brede publiek. De laatste 5 jaar mocht ik mijn kennis van tuinvogels inzetten om tuinbezitters te enthousiasmeren voor vogelvriendelijke tuinen. Hierbij stuurde ik een groep van ca. 100 vrijwillige Tuinvogelconsulenten aan. Gaf ze trainingen en adviezen om bij particulieren thuis, tuinadviezen te geven.

Vogelvriendelijke schoolpleinen
Om kinderen meer naar buiten te krijgen en meer te laten genieten van vogels, ben ik 4 jaar actief bezig geweest om schoolbesturen te stimuleren om hun schoolpleinen vogelvriendelijker in te richten. Niet alleen gericht op vogels, maar vooral ook gericht op de ontwikkeling van het kind en zijn of haar natuurbeleving op het schoolplein. Tijdens deze periode heb ik veel kennis op gedaan over de ontwikkeling van kinderen, hun behoeftes en de relatie met natuur. Deze kennis probeerde ik en de Schoolpleinconsulenten te gebruiken bij het ontwerpen van schoolpleinen.

Tringa Paintings
Na mijn studie heb ik op 17 november 2000 Tringa Paintings opgericht. Onder deze naam breng ik mijn eigen illustraties op de markt in de vorm van educatieve laagdrempelige producten als herkenningskaarten, placemats, natuurwijzers, panelen, kalenders en meer. Inmiddels ben ik uitgegroeid tot de specialist in herkenningskaarten, met ruim 35 verschillende kaarten.

Maatwerk
Het bleef niet alleen bij het op de markt brengen van producten. Al snel kwamen de eerste gerichte opdrachten binnen, voor het maken van een tekening op een kerstkaart, het ontwerpen van een informatiepaneel tot het vervaardigen van gebiedspecifieke herkenningskaarten. Inmiddels is mijn werk ook terug te zien in vaste rubrieken in tijdschriften als Roots en Natuurfotomagazine.

De Speurzoekers
Op 1 juli 2014 heb ik het merk De Speurzoekers gelanceerd. Dit merk omvat educatieve producten om kinderen de natuur te laten ontdekken, als zoekkaarten, loeppotjes, kompassen, doeboekjes, speurpakketten en verjaardagsfeestjes in de natuur. En daarnaast wordt er druk gewerkt aan een educatief programma voor scholen.